Country:

O Vitec Group


The Vitec Group plc
Capture the moment™

Przez ponad 100 lat dzięki każdej innowacji w fotografii, filmie i cyfrowym tworzeniu obrazu spółki Vitec opracowały bogate portfolio marki i produktów, które umożliwiły uchwycenie jednych z najbardziej niesamowitych chwil w najbardziej wymagających warunkach.

Vitec jest globalnym dostawcą wysokiej klasy markowych produktów i usług dla rynku przekazu i fotograficznego. W 2014 roku wartość dochodów spółki Vitec notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wynosiła 309 600 000 GBP.

Grupa Vitec składa się z dwóch Działów:
Dział Przekazu projektuje, produkuje i dystrybuuje wysokiej klasy markowe produkt do nadawania, produkcji filmów i wideo dla nadawców i niezależnych twórców treści. Świadczy również wysokiej klasy usługi obejmujące wynajem sprzętu i rozwiązań technicznych zespołom produkcji telewizyjnej i ekipom filmowym.
Dział Fotograficzny projektuje, produkuje i dystrybuuje wysokiej jakości markowy sprzęt i dostarcza dedykowane rozwiązania profesjonalnym i nieprofesjonalnym rejestratorom obrazu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.vitecgroup.com

Postępowanie w biznesie


Kodeks postępowania w biznesie Grupy Vitec

Spółka Vitec Group plc przyjęła oficjalny Kodeks postępowania w biznesie obowiązujący jej podmioty zależne i pracowników, aby zapewnić pełne zrozumienie tego, czego się od nich oczekuje w prowadzeniu działalności gospodarczej. Spodziewamy się, że nasi pracownicy i przedsiębiorcy będą realizować postanowienia tego Kodeksu.
Zachęcamy naszych pracowników do przeczytania i zrozumienia niniejszego Kodeksu oraz do postępowania i działania zgodnie z jego zasadami. Dostępne wytyczne dotyczące przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, prezentów, rozrywki i gościnności oraz darowizn na cele charytatywne mogą również pomóc pracownikom rozumieć Kodeks.

Kodeks postępowania w biznesie określa nasze zaangażowanie wobec naszych współpracowników, klientów, dostawców i innych interesariuszy. Kodeks ten ma zastosowanie do wszystkich spółek Grupy Vitec na świecie. Oczekujemy także od naszych partnerów biznesowych przestrzegania norm, które są zgodne z naszymi własnymi normami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Grupy: www.vitecgroup.com

 

Media społecznościowe

Capture. Share.

Our Brands

Loading cart

Sign in with Email